Umutsuz bir durumu ifade etmek için "sittin sene" ifadesini kullanırız.
"Böyle gidersen, sittin sene uğraşırsın" gibi.
Peki ne demek sittin sene, biliyor musunuz, ya da ne demek olduğunu hiç merak ettiniz mi?
Sittin, Arapçada altmış demek.
"Sittin sene gider gelir, bir sonuca varamazsın", dediğimizde, aslında
"Altmış sene gider gelir, bir sonuca varamazsın", demiş oluyoruz.
Neden altmış sene? Kim bilir? Belki o zamanlar ortalama ömür o kadardı.